11.6.2022 Turnaj žactva Sušice

Strakoničtí judisté startovali na Turnaji v Sušici.

V kategorii mladšího žactva vybojovala stříbrnou medaili
Ema Pelešková váha do 40 Kg.
V kategorii staršího žactva bronzovou medaili Jana Pešková

váha do 52 Kg.